A Control-VH Kft adatkezelési irányelvei

Hatályos: 2018. május 25.

 

A Control-VH Kft. ezúton teszi közzé a GDPR-nak megfelelően frissített adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Társaságunk elkötelezett a Weboldalt használó bármely személy adatainak védelme iránt, melynek megfelelően a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

Az adatkezelés(ek) során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekintjük mérvadónak:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, (GDPR)
 • Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker tv.),
 • hatályos Polgári Törvénykönyv,

A Control-VH Kft. technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technika állásának megfelelően.

Cégünknek csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön megkereséseire válaszolhassunk, technikai problémák esetén segítséget nyújthassunk, információt továbbíthassunk Önnek (pl. hírlevél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessük Önnel a kapcsolatot.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől?

 • Idetartozik a Weboldal használatára történő regisztrációkor megadott adatok
 • Azok az információk, amelyeket Ön egy, a Weboldallal kapcsolatos hiba bejelentésekor ad meg
 • Információk az Önnel folytatott levelezésünk nyilvántartásához
 • Az Ön által a Weboldalon tett látogatás részletei és az Ön által elért erőforrások. Az ilyen információk cookie-k által rendszeradminisztrációs célokból gyűjtött információkat tartalmaznak, mint például az IP-cím, az operációs rendszer és a böngésző típusa (lásd a cookie-kra vonatkozó bekezdést).

 

Milyen célokra használjuk fel az Öntől származó személyes adatokat?

 • Célunk, hogy a Weboldal a lehető leghatékonyabb módon jelenjen meg az Ön és a számítógépe számára. Szeretnénk, ha a Weboldalunkon tett látogatásai elégedettséggel töltenék el Önt.
 • Az Ön által tőlünk kért információk, termékek és szolgáltatások nyújtására, vagy amelyekkel kapcsolatban úgy véljük, hogy az Ön érdeklődésére tarthatnak számot, amennyiben Ön beleegyezett, hogy megkeressük ilyen célból vagy nem utasította ezt el;
 • Az Ön és közöttünk létrejött szerződésből fakadó kötelezettségeink teljesítése céljából;
 • Az Ön értesítéséhez a szolgáltatásunkat érintő változásokról;

A személyes adatok felhasználásának oka

Honlapunkat hatékonyabbá kívánjuk tenni a felhasználók számára. Csak akkor tudjuk a Control-VH Kft. honlapját az Önök igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresik fel partnereink a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt töltenek el.

A Control-VH Kft. a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.

Az Ön jogai

Önnek jogában áll módosítani, kiegészíteni, törölni vagy letiltani a Control-VH Kft. által Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat, beleértve a cookie-k által gyűjtött adatokat is. Ha kifogást kíván benyújtani az adott személyes adatai kezelésének körülményeivel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mail üzenetben vagy hagyományos levélben a következő elérhetőségeken:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: 1475 Budapest Pf. 266

Ha le kíván iratkozni az Control-VH Kft. levelezőlistáról, honlapon regisztrált partnerként, bejelentkezés után az „Adataim szerkesztése” lehetőséget választva, az adatlap alján a jelölőnégyzet reaktiválásával teheti meg. Egyéb esetben a fent említett elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Amennyiben hozzáférést kér egy adott cookie-hoz hozzárendelt személyes adatokhoz, kérjük, küldjön másolatot az adott cookie-ról, amelyet a webböngésző beállításaiban találhat meg.

A Control-VH Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz kérése vagy kifogása megfelelő orvoslása érdekében, az adott kérés vagy kifogás kézhez vételétől számított 4 héten belül. A visszaélések elkerülése érdekében előfordulhat, hogy megkérjük, hogy megfelelően azonosítsa magát.

 

Cookie-król:

A Weboldal cookie-k segítségével különbözteti meg Önt a Weboldal többi felhasználójától. A cookie olyan kis méretű fájl, amely a Weboldal oldalaival együtt kerül elküldésre, és amelyet az Ön webböngészője az Ön számítógépe merevlemezén tárol. Ha a cookie mentésre került, a benne szereplő információk vissza lesznek küldve a kiszolgálóinkra, amikor Ön legközelebb a Weboldalra látogat.

 

Személyes adatainak továbbítása

Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni munkatársainknak vagy szerződéses partnereinknek, amelyek szolgáltatást nyújtanak a Control-VH Kft.-n keresztül Önnek. A Control-VH Kft. ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik.

A Control-VH Kft. ezen felül csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amilyen mértékben az aktuális folyamat szükségessé teszi, illetve amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

A Control-VH Kft. marketingcélokból semmilyen körülmények között nem továbbítja az Ön személyes adatait.

Idegen honlapok

Kérjük, ügyeljen arra, hogy más honlapok, amelyeket a honlapunkon elhelyezett hivatkozásokon keresztül is elérhet, szintén tárolhatják ott megadott személyes adatait. Az adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak külső honlapokra. Kérjük, ilyen esetben olvassa el az adott weblap adatkezelési irányelveit.

Változások az adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó irányelvünkben

Az Control-VH Kft. előzetes értesítés nélkül módosíthatja az adatvédelmi és a cookie-kal kapcsolatos irányelveit a jelen közzététel frissítésével. Az aktuális adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó irányelv áttekintéséhez időnként látogasson el a Weboldalunkra.

Örömmel vesszük, a fent leírt adatkezelési irányelveinkre vonatkozó észrevételeit, kérdéseit, véleményét. Ezt megteheti az:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve a:

1475 Budapest Pf.: 266. postacímen.

 

 

Control-VH Kft.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

A Control-VH Kft. elkötelezett a magánszemélyek személyes adatainak védelme érdekében. 2018. május 25-én az új európai rendelet (2016/679 általános adatvédelmi rendelet) életbe lépésével a Control-VH Kft, mint minden más, a személyes adatok kezelésével foglalkozó szervezet felelőssége fokozottan felerősödik.

 

A Control-VH Kft. a törvényi megfelelésen kívül a partneri együttműködés fontossága miatt is nagy hangsúlyt fektet a megfelelő adatvédelemre és az adatkezelés átláthatóságára.

 

Ezért kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, melynek célja annak biztosítása, hogy a Control-VH Kft. partnerei megfelelő tájékoztatást kapjanak a Control-VH Kft. részére átadott személyes adataik kezelésére vonatkozóan, továbbá megismerhessék az információs önrendelkezés alapjául szolgáló jogaikat.

 

A Control-VH Kft. kijelenti, hogy a számára megadott, vagy a későbbiekben megadni kívánt személyes adatok tekintetében az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően történik.

 

Személyes adatainak, a Control-VH Kft. számára történő megadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatásban foglaltakat, a személyes adatai kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adja, mely alapján személyes adatai az adatkezelő részére felhasználhatók.

Az Info tv. 20. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele van, amely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, vagy további magyarázatot igényel, úgy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levélben jelezze, mely alapján további tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés, részletek tekintetében.

A fenti előírásoknak - a Control-VH Kft. az Ön személyes adatainak kezelése vonatkozásában - az alábbiak szerint tesz eleget.

Az adatkezelő neve: Control-VH Kft.

Székhely: 1108 Budapest Venyige u. 3.

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatkezelés célja: Az Info tv. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A fentieknek megfelelően a Control-VH Kft.nyilvántartja és kezeli az Ön által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Info tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti, jelen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételét tanúsító nyilatkozat, mely egyben az érintett kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: A Control-VH Kft.által az Ön felhasználói adatainak megadásával, a Control-VH Kft internetes portálján profilja kitöltésével keletkezett, vagy egyéb üzleti kapcsolatfelvétel során megszerzett, az Info tv. 3. §-ának 2. pontja szerinti személyes adatai, melyek Önnel kapcsolatba hozható adatok valamint az adatból levonható, az Önre vonatkozó következtetés.

Adattovábbítás: A Control-VH Kft.által fentiek szerint vezetett nyilvántartásból az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy között – a Control-VH Kft és partnere közötti üzleti viszony teljesítése érdekében történő adattovábbítás kivételével, - adattovábbítás nem történik.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A Control-VH Kft.által vezetett nyilvántartásba- az eljárásban indokolt mértékig- jogosult betekinteni:

 1. a Control-VH Kft.alkalmazásában munkaköri feladatait ellátó személy,
 2. üzleti kapcsolaton belüli tranzakció sikeréhez, a tranzakcióban közreműködő külső partner, az eredmény eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben,
 3. a saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
 4. esetleges jogvita kapcsán az illetékes bíróság/törvényszék,
 5. feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozóhatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék,
 6. az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.

 

Az érintett jogainak gyakorlása: Az Ön kérelmére az Control-VH Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Ön önrendelkezési joga alapján Önnek jogában áll az adatkezelésre vonatkozó tudomásulvételi nyilatkozatát bármikor visszavonni, személyes adatai törlését, zárolását, javítását, helyesbítését, vagy korlátozását kérni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben. A tudomásulvételi nyilatkozat visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön joggyakorlással összefüggő kérelmét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben kell az adatkezelő részére eljuttatni. Az Control-VH Kft-nek a tájékoztatást, illetve a kérelemben foglaltakra megtett intézkedéseit a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadnia.

Ön jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés kezdete: a Control-VH Kft. web-lapján létrehozott profilja kitöltésének időpontja, illetve a Control-VH Kft. számára más okokból megadott személyes adatainak megadásának időpontja.

Vége: Normál esetben, az utolsó üzleti tartalmú kommunikáció időpontját követő 5 év (az adatok törlésére 5 év után kerül sor).

Természetesen, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött kérésére, adatait töröljük a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Control-VH Kft.gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozatal törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.